Dambrug


Tusaagaard består også af to dambrug, hvor vi producerer fisk. Langt de fleste fisk går til
export, men nogle af dem går også til Put & Take. Alle de fisk der kan fanges ved Tusaagaard Put & Take er produceret på ét af de to dambrug.